Protocol bij agressie, geweld en discriminatie

In huisartspraktijk J.Berkhoudt komen agressie, geweld en discriminatie gelukkig niet veel voor. Maar als een dergelijke situatie zich voordoet, hebben vooral de assistentes en praktijkondersteuners, maar ook de huisartsen hiermee te maken. Dit kan leiden tot boosheid, angst en frustraties bij de betrokken medewerkers. Huisartsenpraktijk J.Berkhoudt staat voor een veilige en gezonde werkomgeving voor haar medewerkers en patiënten. Om die reden stelt de praktijk actief beleid op om agressie, geweld en discriminatie in de praktijk tegen te gaan. U kunt indien gewenst ons uitgebreide protocol opvragen bij onze assistente.

Het protocol is bedoeld om medewerkers te beschermen tegen agressief gedrag, geweld of discriminatie van patiënten en bezoekers en de gevolgen hiervan. Grensoverschrijdend gedrag en onaangename communicatie vallen ook hieronder, waarbij de beleving van de medewerker bepalend is voor het in gang zetten van het protocol.