Praktijkaccreditatie

Sinds februari 2019 is onze praktijk volledig geaccrediteerd en hebben wij het certificaat NHG-Praktijkaccreditering ontvangen. De NHG-Praktijkaccreditering is het keurmerk voor huisartsenpraktijken.

We hebben als praktijk de afgelopen jaren hard gewerkt aan de praktijkaccreditering en zijn blij met de behaalde resultaten. De praktijkaccreditering is een continu proces en we zullen dan ook blijven werken aan kwaliteitsverbetering. Indien u suggesties heeft voor verbeteringen in de praktijk horen we dat graag van u.

Het belangrijkste uitgangspunt bij de praktijkaccreditatie is dat een goede huisartsenpraktijk systematisch werkt aan het op peil houden en verder verbeteren van de kwaliteit van de zorg. Dat gebeurt door risico´s in kaart te brengen, de uitkomsten van de zorg te toetsen, waar nodig eisen te stellen en te verbeteren. De toetsing van het medisch handelen is gebaseerd op de wetenschappelijke standaarden en normen van de beroepsgroep.

Door te voldoen aan de eisen voor de NHG-Praktijkaccreditering, krijgt onze praktijk de erkenning dat er een gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de praktijk verantwoorde zorg levert.

Dit proces van kwaliteitsverbetering is een continu proces met terugkerende verbeterplannen en controle op het bereiken van de afgesproken einddoelen. Daarnaast wordt de praktijk periodiek getoetst op een groot aantal landelijk vastgestelde kwaliteitseisen (de zogenaamde minimumeisen) op het gebied van patiëntveiligheid, bereikbaarheid, hygiëne, goede klachtenafhandeling e.d. De mening van de patiënt is eveneens een belangrijk onderdeel in het gehele proces.