POH/POH-GGZ

POH Somatiek

De praktijkondersteuner (POH) neemt een belangrijk deel van de zorg voor patiënten met een chronische aandoening op zich. Zij heeft een eigen spreekuur voor patiënten met diabetes, hart en vaatziekten, astma en COPD. Ook preventie van hart- en vaatziekten en begeleiding bij het stoppen met roken behoren tot het takenpakket van de praktijkondersteuner. De huisarts is eindverantwoordelijke en werkt daarom nauw samen met de praktijkondersteuner doormiddel van regelmatig overleg over het te voeren beleid.

Richelu de Miranda Libiée is bij ons werkzaam als praktijkondersteuner (POH) op dinsdag, woensdag en vrijdagochtend.

POH-GGZ/POH-GGZ jeugd

De praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) ondersteunt de huisarts bij het verlenen van zorg aan volwassen patiënten met psychische problemen. De jongere patiënten kunnen voor hulp terecht bij onze POH-GGZ jeugd. De huisarts kan u voorstellen om een afspraak te maken met de POH-GGZ, wanneer u zich somber, gespannen of angstig voelt. Daarnaast heeft de POH-GGZ aandacht voor relatieproblemen en werk-gerelateerde klachten. De POH-GGZ luistert naar u, helpt u bij de vraagverheldering en gaat samen met u aan de slag om uw problemen aan te pakken.

Joyce Schuurmans is op maandag en woensdag als POH-GGZ werkzaam in onze praktijk.

De zorg die de POH en de POH-GGZ verleent, maakt onderdeel uit van het basispakket. U hoeft dus niets zelf te betalen of uw eigen risico aan te spreken.