Online patiëntenportaal MGN

Het is mogelijk om via ons patiënten-portaal MGN inzage te krijgen in uw eigen dossier. U kunt hiermee uw zorg regelen wanneer het u uitkomt. 

Het portaal MGN bestaat uit verschillende modules. U kunt met MGN een afspraak maken op het spreekuur, herhaalrecepten aanvragen, een vraag stellen via een e-consult of uw medisch dossier inzien. 

Wanneer u gebruik wilt maken van MGN en nog geen uitnodiging van ons hebt ontvangen, kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen naar het adres praktijkberkhoudt@outlook.com. Geef daarbij aan wie er in uw huishouden van deze mogelijkheid gebruik willen maken en welk emailadres voor hen gebruikt dient te worden.  

Voor het gebruik van MGN heeft u een device met werkende internetverbinding nodig. 

U kunt MGN gebruiken op uw computer, tablet of smartphone (Android of Apple). 

Er zijn voor u geen kosten aan verbonden.

https://aanmelden.mijngezondheid.net/mgn-aanmeldformulier/?code=%2Fdt5JGPblovM%2Bv2ESrKEvh1i1KiLHwK2ThAU1hUL%2FeW%2BZAhvye%2BoUsPjQpy0S0M2