Online patiëntenportaal

Het is mogelijk om via ons patiënten-portaal CGM LIFE eSERVICES inzage te krijgen in uw eigen dossier. U kunt hiermee uw zorg regelen wanneer het u uitkomt. 

Het portaal CGM LIFE eSERVICES bestaat uit verschillende modules. U kunt met CGM LIFE eSERVICES een afspraak maken op het spreekuur (volgt later dit jaar), herhaalrecepten aanvragen, een vraag stellen via een e-consult of uw medisch dossier inzien. 

Wanneer u gebruik wilt maken van CGM LIFE eSERVICES kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen naar het adres praktijkberkhoudt@outlook.com. Geef daarbij aan wie er in uw huishouden van deze mogelijkheid gebruik willen maken en welk emailadres voor hen gebruikt moet worden.  

Vervolgens ontvangt u een nieuwe mail met daarbij de toestemmingsverklaring(en) en informatie over de stappen die nodig zijn om uw account te activeren. Zodra wij de toestemminsverklaring getekend retour hebben ontvangen, waarmee u CGM toestemming verleent voor gegevensuitwisseling via GCM LIFE eSERVICES, ontvangt u een contract met daarin een code (superpin) die u nodig heeft voor de eerste aanmelding.

Voor het gebruik van CGM LIFE eSERVICES heeft u een apparaat met werkende internetverbinding nodig. 

U kunt CGM LIFE eSERVICES gebruiken op uw computer, tablet of smartphone (Android of Apple). 

Er zijn voor u geen kosten aan verbonden.

Link om in te loggen:

https://nl.cgmlife.com/d6dab10d-e318-43d5-a348-979aba63e978