Missie en Visie

Missie
Huisartsenpraktijk J. Berkhoudt levert generalistische zorg (huisartsenzorg) in de breedste zin van het woord in de wijk Blixembosch en nabije omgeving. Wij helpen de patiënten van onze praktijk bij alle gezondheidsproblemen. Het team van Huisartsenpraktijk J. Berkhoudt staat voor betrouwbare, laagdrempelige en kwalitatief hoogstaande huisartsenzorg. Dit doen wij vanuit een persoonlijke benadering, waarbij wij onze zorg en behandeling relateren aan de levensloop van onze patiënten, hun leefsituatie en hun familieomstandigheden. Daarbij geven we niet alleen aandacht aan de hulpvraag, maar ook aan de patiënt als persoon. Als team werken wij samen om de patiënt steeds beter van dienst te zijn; huisartsenpratijk J. Berkhoudt:”Waar zorg en aandacht samenkomen”.

Visie
De doelstelling van onze praktijk is het leveren van deskundige, gestructureerde, integrale medische zorg in de eerste lijn binnen een gezond werkklimaat, waarbij wij het belangrijk vinden dat medewerkers en patienten elkaar onderling met respect, aandacht en zorg bejegenen. De zorg is gebaseerd op evidence based richtlijnen en professionele standaarden van de beroepsgroep. Wij handelen met als doel de gezondheid van onze patiënten te bevorderen en proberen daarbij zoveel mogelijk rekening te houden met de patiënt en diens opvattingen omtrent gezondheid. Om de huisartenzorg voor al onze patienten op korte termijn beschikbaar te houden kijken we op welke manier wij de patient het beste van hulp kunnen voorzien. Dit kan betekenen een afspraak op het spreekuur, een afspraak bij onze SOH-assistente, een e-consult, een telefonisch consult of telefonisch advies. Ook hebben onze patienten voor de minder complexe zorgvragen geen vaste huisarts zodat wij de agenda's flexibel kunnnen inplannen.

Kernwaarden
Onze belangrijkste kernwaarden zijn kwaliteit, betrouwbaarheid, het leveren van innovatieve zorg, professioneel handelen en een goede samenwerking binnen de organisatie.