Medische verklaringen

Het komt steeds vaker voor dat allerlei instanties om een medische verklaring vragen.

Indien u patiënt bent bij onze praktijk mogen wij op grond van de regels van de KNMG (de beroepsorganisatie voor artsen) geen schriftelijke- of mondelinge medische verklaringen afleggen over uw gezondheid, ziekte, invaliditeit of arbeidsongeschiktheid. Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts; d.w.z. een arts waarbij u niet onder behandeling bent.

Mocht een vragende instantie toch medische informatie nodig hebben, dan kunnen zij een onafhankelijk arts aanwijzen of door hun medisch adviseur informatie laten opvragen.

Wel mag uw eigen huisarts op uw verzoek aan andere artsen of instanties informatie verschaffen uit uw medische dossier. Dit gebeurt uiteraard alleen als u daarvoor toestemming heeft gegeven en een schriftelijk verzoek daartoe heeft ingediend bij uw huisarts. Er zijn kosten verbonden aan deze informatieverstrekking. Wij verzoeken u uw verzoek tijdig te doen. Houdt u rekening met een termijn van beantwoording van drie weken.