Klachtenregeling

Wanneer u om één of andere reden niet tevreden bent over onze dienstverlening, dan stellen wij het op prijs als u dit met ons bespreekt. Blijf er niet mee rondlopen. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen. Mogelijk is er sprake van een misverstand, mogelijk kan uw melding leiden tot verbetering van de praktijkvoering en zorgverlening.

Indien u het moeilijk vindt dit mondeling te doen, dan kunt u ook schriftelijk reageren. U kunt hiervoor een klachtenformulier bij de assistente verkrijgen.

Wij waarderen het als u ons de gelegenheid geeft van een klacht te leren en staan graag open voor uw suggesties en verbeterpunten.

Wanneer u er met ons niet uit komt, kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing voor uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen hierin te bemiddelen en is daarbij onpartijdig. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088-0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris, die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u vinden op de website www.skge.nl.

Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg
Postbus 8018
5601 KA Eindhoven
Tel:
088-229100