Inschrijven

Om goede zorg voor iedereen in onze praktijk te waarborgen, zijn wij slechts beperkt geöpend voor nieuwe patiënten uit de wijk Blixembosch.

Voor informatie omtrent inschrijven, belt u het praktijknummer. Indien er overgegaan kan worden tot inschrijven, kunt u het inschrijfformulier ophalen bij de assistente. U dient het volledig ingevulde en ondertekende formulier persoonlijk op de praktijk af te geven. Stelt u prijs op een kennismakingsgesprek, dan kunt u hiervoor een afspraak maken.