Assistente/POH

Doktersassistentes/ praktijkondersteuners                   

Doktersassistentes

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u naar de praktijk belt. Zij zorgt ervoor dat de organisatie van de praktijk zo goed mogelijk verloopt. Om haar taken goed te kunnen uitvoeren, zal zij soms aanvullende vragen aan u stellen. Ze is daar voor opgeleid en doet dat om een zo goed mogelijke inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De assistente is, net als de huisarts, verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur. Bij veel voorkomende, niet ernstige klachten kan de assistente u uitstekend adviseren. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek en voor herhalingsrecepten.

U kunt bij de assistente verder terecht voor verschillende onderzoeken en kleine verrichtingen, zie hiervoor de link assistentenspreekuur.                       

Praktijkondersteuners

De praktijkondersteuners dragen zorg voor onze patiënten met chronische ziekten, zoals diabetes, hart- en vaatziekten, astma, COPD en jongeren/volwassenen met een psychische aandoening. De praktijkondersteuner heeft hiervoor een speciale opleiding gevolgd en werkt onder supervisie van de huisarts. De taken worden zelfstandig uitgevoerd in de vorm van spreekuren, huisbezoeken, voorlichting, educatie en instructie.

Verdere informatie over het spreekuur van de praktijkondersteuner vindt u onder de link POH spreekuur.